Advokat Trondheim

Har du behov for tjenestene til en advokat? Uavhengig av hvilken sak du har behov for juridisk hjelp til, finnes det alltid en advokat som kan hjelpe deg. Å få tilbud fra flere advokater er viktig for å finne den advokaten som kan hjelpe deg best. Husk; forskjellen på en god og dårlig advokat kan påvirke utfallet.

Advokat Trondheim

En god del av oss vil en eller annen gang i løpet av livet kjenne behovet for en advokat. Hva tilbyr en advokat og må det bli en så dyr opplevelse å bruke en?

Livet er uforutsigbart og alle kan ende opp i problemer der man kan trenger juridisk bistand. Det kan være om noe så enkelt som en nabokrangel om et tre som hindrer utsikten, et arveoppgjør eller du kan ha blitt utsatt for en kriminell handling der du trenger en advokat som kan tale din sak. Kanskje har du blitt anklaget for å ha begått en kriminell handling og trenger en advokat som forsvarer deg når saken når rettsapparatet. Da er det viktig å ha en dyktig advokat som kan assistere deg.

Hva er egentlig en advokat?

Selve tittelen advokat er beskyttet og det er mange kriterier som må oppfylles for at kan kalle seg selv for advokat. Først og fremst må man ha bestått juridisk embetseksamen og fått en advokatbevilling. Den gjør nemlig at man kan hjelpe klienter med juridiske tjenester. Man har da rett til å yte bistand via rådgivning og ved å representere en klient ovenfor domstoler, i saker mot private parter eller andre offentlige myndigheter. Norske lover og forskrifter setter krav til advokaten og spesifiserer hvilke plikter man har i den rollen. For å få advokatbevilling må man ha bestått juridisk embetseksamen og være over 20 år. Dessuten må man ha 2 år med fulltidspraksis som advokatfullmektig, dommerfullmektig eller politifullmektig godkjent. Om man har 2 års lærerpraksis i rettsvitenskap på universitet, kan dette også telle. I tillegg må man ha fullført Advokatkurset som arrangeres ved Juristenes utdanningssenter. Det går over 46 timer og avsluttes med en eksamen. Selvsagt er det også forventet at man har plettfri vandel og at det kan dokumenteres med en politiattest.

Når trenger du advokat?

Når trenger man egentlig en advokat? Det er et godt spørsmål. Kort svart, er at det kan lønne seg å ha en advokat når man er i en konflikt som er sentrert rundt juridiske spørsmål. Enkelte ting kan man selv håndtere, med å henvise til det korrekte lovverket i kontakt med motparten. Konflikter kan nå høyder der det vil være vanskelig å holde seg nøytral og sterke følelser involveres, da vil være bra å ha en advokat som en nøytral part. Advokaten kan gi deg juridiske råd om hvordan du best mulig kan håndtere situasjonen. Du må gjerne ta kontakt med en advokat som du tror kan hjelpe deg og høre om du har en sak som advokaten kan være interessert i å ta. Dersom advokaten tror at det ikke er juridisk hold i saken, kan det være greit å løse saken selv, gjennom andre instanser som for eksempel konfliktrådet. Hos konfliktrådet kan du velge å ha med deg en advokat for å sikre at dine interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, eller du kan ta det selv. Opp i det hele, handler det gjerne også litt om økonomi. Det kan også bli en kostbar affære, for i noen tilfeller kan du være nødt til å betale advokatutgiftene selv.

Finn advokat i Trondheim

Noen ganger kan det være vanskelig å finne en advokat. Det kan for det første være noen geografiske begrensninger som vil si noe om utvalget av advokater på samme sted. I Trondheim finner man et godt utvalg av advokater, men det trenger ikke nødvendigvis være tilfelle om man skulle bo i utkanten av Norge. Enkelte advokater vil også være villige til å ta en lengre reisevei dersom du ikke selv har mulighet til det. Denne informasjonen får du ved å kontakte det byrået du ønsker å benytte. Du må gjøre research i forkant når du skal finne en advokat. For det første må du vurdere hva slags sak du har og hvilke områder i jussen saken kommer inn under. Det har seg nemlig slik at det kan lønne seg å finne advokater som har spesialisert seg på akkurat det området, da de vil ha større kunnskap om de aktuelle lovene og større anvendelighet enn en advokat med et generelt juss-fokus. Et eksempel er om saken handler om barn, da vil det være en fordel å ha en advokat som er spesialisert innen barnerett. Når det gjelder strafferett, vil advokatene gjerne ha spesialisert seg på spesielle områder innenfor strafferetten. Strafferett er et stort område som omhandler all form for kriminell aktivitet. Er du tiltalt eller siktet for noe som omhandler hvitvasking, bør du ha en advokat som kjenner lovverket om økonomisk kriminalitet godt, slik at advokaten din kan gi deg best mulig juridiske råd. Hos de fleste av advokatselskapene vil du finne kontaktskjema på deres nettsider, slik at du kan ta kontakt om du skulle ha noen spørsmål om hvorvidt de kan være behjelpelige med akkurat din sak. Det kan lønne seg å forhøre seg om pris og om det er muligheter for noen form for fri rettshjelp. På denne måten kan du sjekke flere advokatbyrået før du bestemmer deg for hvilket du vil bruke, for ja, det kan være greit å benytte seg av et advokatbyrå fremfor en selvstendig advokat. Dette fordi en selvstendig advokat ikke nødvendigvis har et stort apparat rundt seg som kan ta over om noe skulle skje, noe som et byrå med flere advokater har.

Jurist Trondheim

Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag og er den tredje mest folkerike kommunen i Norge og har litt over 190 000 innbyggere. Det betyr at det også er et stort behov for advokater i Trondheim. Når man er mange mennesker på et sted, vil behovet øke. Det er også flere bedrifter som har sitt hovedsete i denne byen. En fordel med at det er mange advokater i Trondheim, er at man kan finne advokater i alle prisklasser.

Hva gjør en advokat?

Advokaten skal vurdere saker som klienter kommer med, de ser hva som kan gjøre og så kan de gi råd om hvordan de ulike sakene kan følges opp. Klientene kan være alt fra store og små bedrifter, offentlige etater, privatpersoner eller internasjonale selskap. Det finnes mange ulike måter å jobbe på som advokat. Det jobber gjerne en bedriftsadvokat i større bedrifter og advokaten forholder seg da til alt det juridiske som har med bedriften å gjøre. Advokaten er da også ansatt i bedriften du jobber for. I noen tilfeller har større organisasjoner også sin egen organisasjonsadvokat som håndterer alt det juridiske i organisasjonen. Det er også mange advokater som jobber i det offentlige, som for eksempel statsadvokat, politiadvokat eller riksadvokat og i disse tilfellene representerer advokaten staten og forsvarer statens interesser. Advokater som jobber som kommuneadvokater er ansatt for å forsvare kommunens interesser. De advokatene som jobber spesifikt som strafferett er gjerne forsvars- eller bistandsadvokater. Det er også flere advokater som har tatt videreutdanning i advokatmegling, noe som betyr at de kan fungere som meklere på vegne av en part eller mellom to parter. Mange konflikter trenger ikke nødvendigvis å komme i rettssalen, da man kan komme langt med god mekling og det er her advokatens oppgaver kommer inn i bildet. Noe av det viktigste advokatene gjør, er å gi råd til sine klienter om hva de kan og ikke kan gjøre i gitte situasjoner. Alle kan komme opp i situasjoner som engasjerer oss veldig, slik at vi kan risikere å tråkke over grenser og da er det greit å ha en sparrepartner som kan fortelle oss hvor grensene går mellom lovlige og ikke lovlige handlinger. Skulle man være i en konflikt med en annen part, kan noen ganger følelser ta overhånd, spesielt om det er en personlig grunn til konflikten. Skulle det være tilfelle, kan det være nødvendig med en nøytral part som kan snakke ut fra lovverket og ikke dine egne følelser. I noen tilfeller kan det også være slik at du ikke har tid eller krefter til å ta dette selv, men at konflikten likevel må håndteres. Da kan advokaten din føre meklinger på dine vegne. Advokaten kan også lage juridiske dokumenter, som for eksempel juridiske bindende avtaler og kontrakter. Skulle det bli en sivil rettssak ut av det, kan også advokaten føre din sak.

Forsvarer Trondheim

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Advokater

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@besteadvokattrondheim.com